22 Temmuz 2008

Neşet Ertaş dinler misiniz?

O zaman buyurun.
Bir kaç şarkı sözü.
ZAHİDE'M

Kırşehir Çiçekdağı'ndan Aşık Arap Mustafa, Hacı Bürolar'dan Mehmet Ağa'nın kızı Zahide'yi sever.Arap Mustafa fakirdir,Zahide ise ağa kızıdır,güzeldir ve Mustafa'dan yaşı küçüktür birbirlerine denk görülmezler.Üstelik Zahide'yi isteyen çok zengin vardır. Zahide'yi Mustafa'ya vermezler ..Aşık Arap Mustafa askere gider. Zahide'yi başka biri ile evlendirirler. Durumu duyurmak istemezler ama o bi şekilde öğrenir. Dünyası yıkılır ve Zahide'm türküsünü yakar. Zahide 1965 yılında ölür .1966 yılında da Aşık Arap Mustafa ölür

.Not: --Sözler Aşık Arap Mustafa...--- Beste:Nuh Akgün...--- Derleyen: Neşet Ertaş ...---Kaynak: trt

Ziyaret'ten çıktım Cender'in özü
Kum gibi kaynıyor Zahide'm gözü
Aslını sorarsan da asıl yerden
Hacı Bürolar'dan Memed'in gızı

Hezeli de deli gönül hezeli
Çiçekdağı döktüm'ola gazeli
Dolaştım alemi gurbet gezerim
Bulamadım Zahide'den güzeli


Ayınan doğarda gününen aşar
Zahide'm görenin tebdili şaşar
İyinin gaderi kötüye düşer
Diken arasında galmış gül gibi


Çeşmenin başında yunak daşısın
Gökte dönen tek turnanın eşisin
Ceren avcın ben olayım Zahide'm
Elli kızın yüz gelinin başısın


Zahide gurbanım n'olacak halım
Gine bir laf duydum kırıldı belim
Gelenden gidenden haber sorarım
Dediler bu hafta oluyor gelin


Kurban olam Alişen'e Hacı'ya
Çeşmenin başına gelen sucuya
Çıktım Büyüköz'e seyran eyledim
Düşemedin iyice bir gocaya


Zahide'm gurbanım dargünüm gamdan
El eder Zahide'm iğdeli bağdan
Kekiline çalmış o güzel yağdan
Derdin beni deleyledi sevdiğim


Kay'altında olur bağın iyisi
Bağda biter kirazınan gayısı
Birde dayısına söyleyim dedim
Yoğumuş ki Zahide'min dayısı


Gurbet ellerinde esirim esir
Zahide gurbanım hep bende gusur
Eğer baban seni bana verirse
Nemize yetmiyor el gadar hasır


Zahide gurbanım sallama beşik
Beni genç yaşımda sen ettin aşık
Kadir mevlam senden bir yar isterim
Ak buğday benizli zülfü dolaşık


Ata binmiş dolaşıyor çölleri
Dere içinde görünmü köyleri
Hep birikmiş Zahide'nin soyları
Esen yelden kohun gelir Zahide'm


Arpalar yetdide girdik yolmuya
Gurban olam kolundaki burmuya
Karar verdik Zahide'yi almıya
Esen yelden kohun gelir Zahide'm


Aslımı sorarsan Çiçekdağlı'yım
Felek vurdu kollarımdan bağlıyım
Seni alamazsam bende ölüyüm
Esen yelden kohun gelir Zahide'm

Şu yalan Dünya'da sürmedim sefa
Anamdan doğalı çekerim cefa
Benide bir soran olursa deyin
Hacı Ahmetli'den Garip Mustafa
************************************

MESTAN'IN AĞITI

Kadim günlerden kalma bir ağıt. Avşar ağıtçı kadınların iskan sırasında yaktığı bu ağıt; İskanın zorluğunu ve kargaşasını anlatıyor.Bu ağıtı eski bir destandan okumuştum, paylaşmak adına koyuyorum.

Koçyiğitler koçyiğitler
Ağlasın selvi söğütler
Öldürmüşler Mestan'ımı
Kanını yalamış itler
Ben ağlarım yana yana
Düşmanda susamış kana
Uyan Mestan oğlum uyan
Duyanlarda geldi sana

Bilmem demiş bilmem demiş
Ben hayinlik bilmem demiş
Baalerinin de yerini
Düşmanlara demem demiş

Kele yazdı kele yazdı
Kadir mevlam böyle yazdı
Baaleri bunu duyunca
Sevincinden öle yazdı

Ölüyor yiğit ölüyor
Dünyaya ışık salıyor
Hele bakın Mestan'ıma
Ölüsü bile gülüyor


Kurşun yemiş uçmuş canı
Kalbur gibi her bir yanı
Mestanoğlu derler buna
Öcünü alacak senin

Kızılgedik yokuşunu
Koparma cennet gülünü
Mestan'ım oğluna verdim
Senin kanlı mendilini

Kurban olayım diline
Gelir salına salına
Bin oğlum daha olsaydı
Verirdim yurdun yoluna

Kızılgediğ'in ortası
Elimde de ağı tası
Suçsuz yere can veren de
Obamızın yahışığı

Muratpaşa Muratpaşa
Beddua ederim sana
Buna Mestanoğlu derler
Bunu koyar mı yanına

Gökten yıldızlar düşüyor
Yavrum toprakta üşüyor
Uyan da gör Mestan oğlum
Obamızda dövüşüyor.

1 yorum:

Kriptograf dedi ki...

lan konu seni neden 1 gun içinde 55 kişi görüntülemiş anlamadım bi anda en çok okunan konu başlığım olmuşsun oysa ben seni copy paste yapmıştım :) allah allah bu işte bir bokluk var ya da bu millet copy paste seviyor. Diğerlerinin değerini bilmiyor...